Kursy BHP – jak przebiegają?

Koncepcja bezpieczeństwa i higieny pracy to zespół norm prawnych oraz środków badawczych, organizacyjnych mających na celu stworzenie pracownikom takich warunków pracy, które pozwolą im wykonywać pracę bez narażania siebie i innych na nieuzasadnione ryzyko. Obejmuje również środki techniczne podejmowane przez firmę w zakresie ochrony zdrowia pracujących. Jak wyglądają szkolenia BHP? Przeczytaj nasz artykuł, by dowiedzieć się więcej.

Kto może przeprowadzać kursy BHP?

W pracy może zostać powołany pracownik służby BHP. Często to on odpowiedzialny jest także za szkolenia wstępne ogólne. Według rozporządzenia mogą je bowiem przeprowadzać pracownicy służby BHP, pracodawcy, jeśli oni pełnią tę funkcję czy inny pracownik, który posiada wymaganą wiedzę. Z kolei szkolenie wstępne stanowiskowe powinien wykonać wyznaczony pracownik lub pracodawca. Szkolenia okresowe przeprowadzać z kolei mają instruktorzy, którzy mają nie tylko niezbędną wiedzę, lecz także doświadczenie dydaktyczne. W związku z tym warto poszukać firmy, która może je przeprowadzić. W dzisiejszych czasach dobrym źródłem wiedzy na ten temat jest oczywiście internet. Jeśli naszym miejscem pracy jest przykładowo Kraków, wystarczy wpisać w wyszukiwarkę frazę „kursy z bezpieczeństwa i higieny pracy Kraków” i sprawdzić, która firma spełnia nasze wymagania. 

BHP w pracy

Nie można dopuścić do pracy pracownika, który nie przeszedł szkolenia BHP. Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników. Pracodawca zapewnia, że jego pracownicy zostali przeszkoleni w zakresie zagrożeń, aby mogli pracować bezpiecznie, jak również zdobyli wiedzę na temat przepisów lub zasad BHP, które mogą być z łatwością stosowane podczas wykonywania obowiązków zawodowych.

Przebieg szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy

Jak przebiegają szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy? Kursy BHP dzielą się na wstępne oraz okresowe. Z kolei wstępne na instruktaż ogólny i stanowiskowy.

Instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny ma na celu przekazanie podstaw przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Obejmuje on zarówno ogólne wytyczne, które wynikają z przepisów Kodeksu pracy lub przepisów firmowych, jak również specyficzne informacje odnoszące się do środowiska pracy każdego pracownika, takie jak pierwsza pomoc w razie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy

Instruktaż stanowiskowy ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi czynnikami występującymi w ich środowisku pracy oraz z tym, jak mogą one wpływać na nich podczas przebywania na swoich stanowiskach. Poznają oni również ryzyko zawodowe związane z wykonywaniem określonych zadań, a także metody unikania zagrożeń, które mogą wynikać z niebezpiecznych praktyk stosowanych podczas wykonywania obowiązków na stanowisku pracy.

Szkolenie okresowe

Szkolenie okresowe polega na okresowym przypomnieniu zasad BHP pewnym grupom pracowników, zaktualizowaniu ich wiedzy. 

Szkolenia BHP powinny kończyć się testem, a ich pozytywny wynik powinien być zakończeniem kursu. Bezpieczeństwo jest bardzo ważne, w związku z tym to szczególnie istotne, aby zapoznać się ze wszystkimi informacjami.