Czy rodzina samobójcy dostanie odszkodowanie?

Program rekompensat dla pracowników w Kalifornii zapewnia odszkodowania dla pracowników, którzy ucierpią z powodu chorób lub obrażeń podczas wykonywania zadań związanych z pracą. Rekompensata pracownicza obejmuje również straty poniesione w wyniku śmierci pracownika, a pieniądze przekazywane są pozostałym przy życiu członkom rodziny. Chociaż nie ma potrzeby udowodnienia winy, aby otrzymać ubezpieczenie pracowników w przypadku przypadkowych zgonów związanych z pracą, takich jak wypadki samochodowe lub śmiertelne upadki, samobójstwo pracowników to inna sprawa. Oto fakty dotyczące tej wyjątkowej sytuacji.

PRAWA W ZAKRESIE ODSZKODOWANIA ZA ŚMIERĆ PRACOWNIKÓW

Zgodnie z przepisami prawa pracowniczego osoby pozostające przy życiu na utrzymaniu kwalifikują się do otrzymywania „świadczeń z tytułu śmierci”, gdy pracownik umiera z powodu urazów lub choroby związanej z pracą. Świadczenia z tytułu śmierci są przeznaczone na pomoc pozostałym przy życiu członkom rodziny, którzy ucierpieli z powodu braku wsparcia ze strony zmarłego pracownika. Świadczenia te mogą otrzymać współmałżonek pracownika, dzieci i inne osoby pozostające na jego utrzymaniu, które polegały na wsparciu finansowym pracownika. Świadczenia z tytułu śmierci w Kalifornii obejmują:

  • Możliwe wydatki na pochówek. Do 5000 USD za urazy przed 1 stycznia 2013 r. i 10 000 USD po 1 stycznia 2013 r.
  • Świadczenia w zależności od liczby osób na utrzymaniu. Dla jednej osoby pozostającej na utrzymaniu 250 000 dolarów; dwóch lub więcej, 290 000 USD; trzech lub więcej, 320 000 dolarów. Renta z tytułu śmierci obowiązuje do dnia, w którym najmłodszy nieletni skończy 18 lat. Niepełnosprawni niepełnoletni będą otrzymywać świadczenia przez całe życie. Świadczenia można pobierać według pełnej stawki tymczasowej niezdolności do pracy (nie mniej niż 224 $ tygodniowo).
  • Na jedną osobę pozostającą na utrzymaniu w całości oprócz części osób pozostających na utrzymaniu: 250 000 dolarów oprócz sumy rocznych świadczeń przyznanych osobom pozostającym na utrzymaniu częściowym, pomnożonej przez cztery. Jedna lub więcej osób pozostających na utrzymaniu częściowym: suma rocznych świadczeń pomnożona przez osiem, nie przekraczająca 250 000 USD.

Aby kwalifikować się do świadczeń z tytułu śmierci w ramach odszkodowania dla pracowników, pracownik musi odnieść uraz lub przebyć chorobę w związku z pracą. Kompetencje pracowników wchodzą w grę w każdym przypadku, gdy uraz wystąpił „w trakcie zatrudnienia”. Wcześniej samobójstwo było traktowane jako śmierć bez odszkodowania. Jednak zmiana dokonana przez Sąd Apelacyjny stwierdza, że ​​sąd może przyznać świadczenia, gdy samobójstwo związane jest z „nieodpartym lub niekontrolowanym impulsem, który wynika ze szkody w pracy”.

PRAWDZIWY PRZYKŁAD KORZYŚCI ZWIĄZANYCH Z SAMOBÓJSTWEM

W kwietniu 2017 roku żona (Zecole Thomas) i dzieci inżyniera Ubera, Josepha Thomasa, złożyli wniosek o odszkodowanie dla pracowników po śmierci mężczyzny po samobójstwie. Rodzina Thomasów obwiniała „agresywną kulturę pracy” Ubera za pogorszenie zdrowia psychicznego jej męża. Zecole obwiniała również brak zróżnicowanego personelu w dziale inżynieryjnym, który stworzył izolujące środowisko dla jej czarnoskórego męża.

Adwokat reprezentujący rodzinę Thomasów twierdził, że stres i nękanie w pracy, a także izolacja i praca przez całą dobę spowodowały urazy psychiczne, które doprowadziły do ​​samobójstwa. Adwokat powoływał się również na niezdolność Josepha do rozmowy o swoich zmaganiach z powodu umowy Ubera o nieujawnianiu informacji. Rodzina Thomasów domagała się 722 000 dolarów ryczałtu plus cotygodniowych czeków na 1100 dolarów do czasu, gdy dzieci Josepha (obecnie siedem i dziewięć lat) skończą 18 lat.

Cracked work helmet on the floor covered with pebble stones. Concept of work accident.

SAMOBÓJSTWO W WYNIKU KONTUZJI PRZEMYSŁOWEJ

Kiedy pracownik popełnia samobójstwo, kwestia świadczeń z tytułu śmierci sprowadza się do tego, czy śmierć była skutkiem wypadku przy pracy, który wywołał nieodparty impuls. W rozstrzygnięciu tych spraw pomogą zeznania przyjaciół i członków rodziny zmarłego, a także innych świadków. Jednak zeznanie lekarza może być konieczne do ustalenia związku przyczynowego z działalnością zawodową.

Każda sprawa odszkodowawcza dotycząca samobójstwa pracownika zakończy się inaczej. Jeżeli powód może udowodnić, że przyczyna śmierci wynikała z wypadku przy pracy, sądy prawdopodobnie przyznają powodowi świadczenia z tytułu śmierci oprócz potencjalnych odszkodowań z pozwu o uszkodzenie ciała. Jeżeli jednak nie ma wystarczających dowodów wskazujących na winę pracodawcy, rodzina może nie otrzymać niczego z programu odszkodowań dla pracowników. Poproś o pomoc doświadczonego prawnika, aby uzyskać informacje dotyczące konkretnego przypadku.