Co to jest zarządzanie projektami?

A czym jest projekt? Jest to tymczasowe przedsięwzięcie podjęte w celu stworzenia unikalnego produktu, usługi lub wyniku.

Projekt jest tymczasowy, ponieważ ma określony początek i koniec w czasie, a tym samym określony zakres i zasoby.

Projekt jest wyjątkowy, ponieważ nie jest rutynową operacją, ale określonym zestawem operacji zaprojektowanych do osiągnięcia pojedynczego celu. Dlatego zespół projektowy często składa się z osób, które zwykle nie pracują razem – czasami z różnych organizacji i z wielu regionów.

Rozwój oprogramowania usprawniającego proces biznesowy, budowa budynku lub mostu, pomoc po klęsce żywiołowej, ekspansja sprzedaży na nowy rynek geograficzny – wszystko to są projekty.

A wszystko to musi być fachowo zarządzane, aby dostarczyć na czas wyniki zgodne z budżetem, naukę i integrację, których potrzebują organizacje.

Zarządzanie projektem to zatem zastosowanie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik do działań projektowych w celu spełnienia wymagań projektu.

Od zawsze dziedzina ta była praktykowana nieformalnie, ale zaczęła się wyłaniać jako odrębny zawód w połowie XX wieku. Przewodnik PMI określa jej powtarzające się elementy:

Procesy zarządzania projektami dzielą się na pięć grup:

 • Inicjowanie
 • Planowanie
 • Wykonywanie
 • Monitorowanie i kontrolowanie
 • Zamknięcie

Wiedza na temat zarządzania projektami opiera się na dziesięciu obszarach:

 • Integracja
 • Zakres
 • Czas
 • Koszt
 • Jakość
 • Dostarczanie
 • Zasoby ludzkie
 • Komunikacja
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie interesariuszami
Creative business team meeting in office. Professional team selecting some models for their new project.

Oczywiście całe kierownictwo zajmuje się nimi. Ale zarządzanie projektami kładzie szczególny nacisk na cele, zasoby i harmonogram każdego projektu. O wartości tego ukierunkowania świadczy szybki rozwój zarządzania projektami na całym świecie:

 • jako uznana i strategiczna kompetencja organizacyjna
 • jako przedmiot szkolenia i edukacji
 • jako ścieżka kariery