Alkoholizm a relacje rodzinne

Około 14 milionów ludzi w USA spełnia kryteria diagnostyczne dotyczące zaburzeń związanych z używaniem alkoholu. Oznacza to, że miliony rodzin cierpią z powodu skutków tej trudnej choroby.

Oto pięć możliwych skutków alkoholizmu dla amerykańskich rodzin:

1. Uszkodzone stosunki rodzinne

Jednym ze sposobów, w jaki alkoholizm wpływa na rodziny, jest niszczenie związków. Rodziny osób dotkniętych nadużywaniem alkoholu często zmagają się z tworzeniem silnych więzi emocjonalnych, nawet w obrębie swojej jednostki rodzinnej. Zaczyna się to od rodziców.

W jednym z badań na Uniwersytecie w Buffalo, intensywne picie alkoholu wiązało się z niższą satysfakcją małżeńską. Badanie wykazało również, że alkoholizm zwiększa ryzyko wystąpienia negatywnych interakcji, szczególnie wśród par.

Ponadto, osoby walczące z alkoholizmem mają tendencję do kłamstw na temat swojego stanu zdrowia, minimalizując jego wpływ na rodzinę. Niszczy to zaufanie i utrudnia innym członkom rodziny budowanie silnych relacji z jednostką.

2. Problemy rozwojowe u dzieci zaniedbanych

Dzieci rodziców borykających się z alkoholizmem są bardziej narażone na problemy poznawcze, behawioralne i emocjonalne. Ponieważ szacuje się, że w gospodarstwach domowych, w których występuje alkoholizm, żyje 6,6 mln dzieci, jest to poważny problem.

Niestety, rodzice, którzy zmagają się z uzależnieniem od alkoholu, często zaniedbują zarówno fizyczne, jak i emocjonalne potrzeby swoich dzieci. Prowadzi to do poważnych problemów rozwojowych dzieci.

Niektóre z problemów, których dzieci doświadczają w domach, w których alkoholizm jest obecny, to między innymi:

  • problemy z nauką
  • lęk i depresja
  • słaby rozwój emocjonalny
  • trudność z relacjami intymnymi jako dorośli
  • tendencja do bycia nieuczciwym

3. Przemoc domowa

Jednym z najbardziej drastycznych skutków alkoholizmu jest zwiększone ryzyko przemocy domowej w rodzinie. Nadużycia związane z alkoholizmem mogą mieć charakter emocjonalny lub fizyczny.

Osoby walczące z alkoholizmem mogą obrażać członków swojej rodziny, manipulować nimi lub poniżać ich. Są to wszystkie formy przemocy emocjonalnej.

Przemoc fizyczna jest również poważnym problemem. Światowa Organizacja Zdrowia donosi, że 55 procent przypadków przemocy fizycznej między partnerami miało miejsce, gdy sprawca pił.

Ponieważ spożywanie alkoholu obniża poziom samokontroli, wpływając na funkcjonowanie poznawcze i fizyczne, osoby pijące są bardziej skłonne do zachowań agresywnych, gdy są sfrustrowane.

4. Drenowane finanse rodziny

Nawyk regularnego spożywania alkoholu jest kosztowny. Podczas gdy całkowita kwota wydawana na alkohol będzie się różnić w zależności od częstotliwości i rodzaju, koszty się sumują.

Nierzadko zdarza się, że ktoś walczący z tym uzależnieniem wydaje na alkohol ponad 1000 dolarów miesięcznie. Są to pieniądze, które rodzina może wykorzystać w inny sposób, a ten koszt finansowy odbija się na jej ogólnym samopoczuciu.

5. Problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym

Wreszcie, walka z alkoholizmem wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne większości członków rodziny. Indywidualna walka z uzależnieniem zajmie się kwestiami zdrowia fizycznego z powodu wpływu nadmiernego spożycia alkoholu.

Niektóre powszechne problemy obejmują choroby wątroby, problemy z układem pokarmowym, uszkodzenia mózgu i ryzyko udaru mózgu.

Problemy ze zdrowiem psychicznym również stanowią ryzyko dla tych rodzin. Niepokój i stres, jaki alkoholizm wywołuje w rodzinie, osłabia zdrowie emocjonalne wszystkich.

Członkowie rodzin osób walczących z alkoholizmem mogą również zmagać się z poczuciem winy i uczuciem, że to oni są w jakiś sposób przyczyną zaburzeń ukochanej osoby.